kansen voor kinderen

Kansen voor kinderen

Het thema ‘Kansen voor Kinderen’ zet kinderen in de Grote Waal centraal.

In het voortraject zijn verhalen opgehaald bij de professionals die in de wijk werken met kinderen. Op basis van deze verhalen waarop is ingegaan hoe de situatie voor kinderen is in de wijk, is het thema ‘Kansen voor Kinderen’ onderverdeeld in vier projecten: de Jaarlijkse Voorstelling, Kinderwijkraad, Happie Hoorn en ProxiMo. Deze projecten hebben als uiteindelijk doel om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen in de wijk, ouderbetrokkenheid te stimuleren en een breed aanbod aan activiteiten te kunnen bieden ter ondersteuning van talentontwikkeling.

Happie Hoorn

Project ‘Happie Hoorn’ is een burgerinitiatief van Appie Azzouzi (oprichter van Stichting Grenzeloos). Het heeft als doel (risico)jongeren met hun gedragsproblematiek te helpen en zo een positief toekomstperspectief te bieden. Het heeft ook als doel overlast en hinder op straat te verminderen met een leefbare en veilige buurt als resultaat. Appie heeft veel ervaring in het bijsturen en positief beïnvloeden van deze jongeren. Hij heeft, op verzoek van een voormalig burgemeester, met succes een eigen oplossingsgerichte aanpak ontwikkeld.

Stichting Grenzeloos heeft zich gehuisvest op de Oude Veiling in Zwaag. Hier is ruimte voor persoonlijke coaching (zowel voor jongeren als voor ouders), huiswerkbegeleiding, en ontspanning. Voor fysieke activiteiten zoals het geven van kickboks lessen heeft ‘Happie Hoorn’ een samenwerking opgestart met sportcomplex Sersgym.

Verder gaat Appie regelmatig de straat op om voor de wijk zwerfvuil op te ruimen met de jongeren.

Ook heeft ‘Happie Hoorn’ de beschikking over een moestuin waarin hij de jongeren in de praktijk leert over het proces van voedsel verbouwen. Met al deze activiteiten brengt ‘Happie Hoorn’ structuur aan in het dagelijks leven van de jongeren.

De belangrijkste doelgroep betreft (risico)jongeren die in de regio Hoorn wonen. Dit zijn jongeren van 5 t/m 25 jaar die veel problemen ervaren met als gevolg risico tot maatschappelijke uitval en criminaliteit. Verder richt de pilot ‘Happie Hoorn’ zich tot de ouders/verzorgers van de jongeren omdat ze nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van het kind.

De Jaarlijkse voorstelling

De ‘Jaarlijkse Voorstelling’ wordt dit jaar, in samenwerking met de basisscholen in de Grote Waal, Stichting Netwerk en de Muziekschool Gerard Boedijn, voor het eerst georganiseerd. Het evenement vindt een week voor de Hoornse Stadfeesten (begin juni) plaats in het Dwaalpark.

De voorbereidingen voor het festival zijn in volle gang.  Meer informatie over onder meer de programmering volgt later.

Het is een evenement dat vóór en dóór de kinderen in de wijk wordt georganiseerd. Het terugkerende evenement is een kans voor kinderen om kennis te maken met allerlei culturele en creatieve activiteiten. Het geeft hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

ProxiMo

ProXimo

Het doel van Project ‘ProxiMo’ is het aanbieden van betaalbare (kick)boks lessen voor jongeren met onder andere ADHD, autisme, agressieproblematiek en introvert en extravert gedrag, onder professionele begeleiding van een trainer en orthopedagoog. Er worden ook kook- en huiswerk lessen aangeboden.

Effecten van het initiatief zijn:

·       minder overlast van jongeren (het betreft een avond programma dus houdt jongeren van de straat), het vergroten van de ouderparticipatie,

·       meer succesvolle jongeren met verantwoordelijkheidsgevoel

·       een sterke samenwerking tussen 1.Hoorn, Stichting Netwerk, Stichting Grenzeloos en Proximal Zone (PZ).

Gedurende 2 jaar kunnen 4 (risico)jongeren opgeleid worden tot erkende trainers (niveau 2 en 3) en zo positief participeren in de maatschappij en als rolmodel dienen.

De begeleiding van jongeren met lichamelijke en psychische problematiek is een toegevoegde waarde van dit project. Het is lastig om deze doelgroep in reguliere sportactiviteiten mee te laten draaien in verband met het tempo en gebrek aan pedagogische aanpak. Verder is de ouderbetrokkenheid voor kinderen tot 8 jaar een toegevoegde waarde, aangezien dit in het reguliere sport aanbod niet bestaat. Het draagt zeker wel bij omdat ouders inzichten en kennis opdoen en het kind zo goed mogelijk weten te stimuleren in hun ontwikkeling om uiteindelijk optimaal te kunnen participeren in de maatschappij.
Naast het sporten is het ook van belang om kinderen en jongeren te helpen ontwikkelen op het gebied van onderwijs (huiswerkbegeleiding) en zelfredzaamheid(kooklessen). Mo is als initiatiefnemer essentieel in dit project gezien zijn sportachtergrond in combinatie met zijn baan als docent en orthopedagoog.

De Kinderwijkraad

De ‘Kinderwijkraad’ is een project waarin kinderen, als vertegenwoordiging vanuit de verschillende basisscholen in de wijk, worden uitgedaagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden in de wijk. Op die manier kunnen zij de stem van alle kinderen laten doorklinken. Het project ‘Kinderwijkraad’ maakt onderdeel uit van de ontwikkeling tot democratisch burgerschap.

De kinderwijkraad bestaat nu nog niet, maar de voorbereidingen voor het opzetten van de kinderwijkraad worden getroffen.